Pro velkoobchodní ceny se musíte registrovat a být schváleni. Akce na dopravu za 49Kč platí pouze pro maloobchodní zákazníky!

O nás

Lenka Bařinová – Ballepe, velkoobchod, maloobchod, distribuce zboží dárkového charakteru.

Jsme malá rodinná firma fungující pod hlavičkou fyzické osoby. Nápad založit si vlastní živnost a podnikat se zbožím dárkového charakteru vzešel po pětileté zkušenosti v tomto oboru.

Dne 21. 3. 2016 dochází tedy ke vzniku oprávnění a i samotnému podnikání. Do srpna roku 2017 funguje prodej převážně jako velkoobchodní dodavatel pro malé maloobchodní prodejny a to výhradně pomocí osobního prodeje s podporou jednoduchých internetových stránek. Aby bylo možné efektivně a pružně uspokojovat potřeby zákazníků dochází v srpnu 2017 k založení e-shopu. S volbou založit e-shop se začíná ballepe orientovat i na maloobchodní odběratele. Pro lepší informovanost zákazníků dochází k založení profilu na facebooku a instagramu

 Začínalo se osobním prodejem a osobním přístupem. Kvůli e-shopu nám u některých zákazníků osobní prodej odpadá, ale osobní přístup zůstává zachován.

Hlavním cílem je nabídnout zákazníkům kvalitní zboží s osobním přístupem. 

 

Lenka Bařinová - Ballepe, wholesale, retail, distribution of gift goods.

 
We are a small family run business. The idea of setting up this sort of business came up after five years of experience in this field.
 
On 21th of March 2016, there is authorisation and entrepreneurship itself. By August 2017, sales work mainly as a wholesale supplier for small retail shop, and only through personal sale with the support of simple websites. In August 2017, an e-shop is set up to efficiently and flexibly meet customer needs. With the choice to set up an e-shop, Ballepe is also beginning to be oriented to retail customers. For better customer awareness, a profile is created on Facebook and Instragram.
 
  It began with personal sale and a personal approach. Because of the e-shop, the personal have been limited, but the personal approach remains.
 
The main aim is to offer quality goods to customers with a personal approach.